Dance performance “Dėdės ir dėdienės”

2019 State Song and Dance Ensemble LIETUVA

Director/ choreographer: Aušra Krasauskaitė
Composer: Kristijonas Lučinskas
Script writer: Sondra Simanaitienė
Scenographer: Sigita Šimkūnaitė
Costume designer: Daiva Samajauskaitė
Light designer: Vilius Vilutis