Vegetacinė būklė


Director: Naubertas Jasinskas
Composer: Gintaras Sodeika
Scenographer: Sigita Šimkūnaitė
Light design: Dainius Urbonis
Video artist: Rička Žigis.

Photos : Arvydas Gudas.